• Genealogie
 • Lid worden
 • Nieuws & activiteiten
 • Onze collecties
 • Publicaties
 • Heemkunde
 • Contact
 • Links
 • Historiek  In 1990 startte in Willebroek een "Genealogische en Heemkundige werkgroep" binnen de vereniging van de vzw Don Bosco Vrienden. Deze werkgroep bestond uit een kleine groep medewerkers onder de leiding van Gust Van Auwenis. Als eerste medewerkers noteerden wij : Dirk Binon, Alfons Willemans (†), François (Sus) Cooreman (†) en Simonne De Backer (†). Deze twee laatsten waren op dit ogenblik nog bestuursleden van de Heemkundige kring Vaartland die niet meer functioneerde. De genoemde werkgroep was nog te beperkt. Er moest aan uitbreiding gedacht worden. Er is daarbij een tijdje sprake geweest van samen te gaan met Vaartland.

  Een bezoek aan een praatcafé in Puurs bracht Paul Cools, Dirk Binon en Gust Van Auwenis samen tot een ernstig gesprek en in korte tijd werd er veel en ernstig werk geleverd. Deze drie laatst genoemden lieten de bestaande werkgroep uitgroeien tot een coherent geheel van goede medewerkers waaronder ook enkele nieuwe belangstellenden. De werkgroep bestond nu uit dhrn. Paul Cools, Flor Cools, Leon Bernaerts, Dirk Binon, Georges Brems, François Cooreman, Willy Mees (†), René Pattyn, Jan Peeters, Gust Van Auwenis, Eric Van Winghe (†) en Alfons Willemans (†). Later vervoegde Gary Mantiers onze groep en vervolgens ook Kevin Polfliet en Guido Van Humbeeck. Uit deze groep destilleerden wij ons bestuur en stonden wij sterk genoeg om zelf het een en ander te organiseren.

  Meerdere cursussen en informatieavonden (familiekunde, heemkunde, oud schrift, computerlessen, enz) werden ingericht, eerst in de lokalen van het Don Bosco Instituut, daarna in de zaal Familia en later in het ontmoetingscentrum te Breendonk en te Ruisbroek en in de lokalen van de Gemeentelijke Bibliotheek te Willebroek. De naam van onze werkgroep werd veranderd in : Heemkundige en Genealogische Kring "Vaertlinck".