• Genealogie
 • Lid worden
 • Nieuws & activiteiten
 • Onze collecties
 • Publicaties
 • Heemkunde
 • Contact
 • Links
 • Raadpleegbare bronnen  Volkstelling Tisselt voor 1800
  We kwamen in het bezit van een volkstelling te Tisselt van 216 jaar geleden, die we graag met u delen (in 2016!). De volkstelling werd gehouden tijdens de eerste Franse Republiek (aanvang in 1792) en de telling werd afgesloten op 3 vendémiaire van het jaar IX van de Franse Republiek. Ofwel ‘vertaald’ naar onze huidige kalender: de telling werd afgesloten op 25 september 1800. De telling dateert dus van kort na de Boerenkrijg (1798), waarbij Tisselt ook zijn deel te verduren had. De verantwoordelijken voor de telling waren F. J. Hensmans, burgemeester, en B.Ceulemans, medewerker. Misschien vindt u hier een spoor van uw voorouders terug. Men noteerde hoeveel mensen er in een bepaald gezin leefden. Of ze van oudsher in Tisselt woonden, ofwel dat het inwijkelingen (nieuwkomers) waren op het ogenblik van de telling. Of het mannen of vrouwen waren. Hoeveel kinderen van het mannelijk geslacht en hoeveel van het vrouwelijk geslacht, van gelijk welke leeftijd, er in het gezin woonden op het ogenblik van de telling. U komt ook te weten of er knechten en/of meiden aanwezig waren. Of het gezinshoofd weduwnaar of weduwe was, of dat enkel de erfgenamen (nakomelingen) er woonden op dat moment. We weten dat er op 25 september 1800 in totaal 334 bewoonde huizen in Tisselt waren met 1.396 bewoners onder hun dak. De volledige, 20 pagina’s tellende bewerking van deze volkstelling, kunt u Hier downloaden (bewerking Annie Van Dessel).
  Beschikbare boeken in ons documentatie centrum

  Behandelde themas per trimester in VAERTLINCK CONTACT

  Bewerking Bevolking van Thisselt 25 september 1800 bewerking Annie Van Dessel

  Kiezerslijst Willebroek 1906-1907 bewerking Georges Brems

  Willebroek Volkstelling 1830 bewerking Georges Brems